Tijdens kwaliteitscontroles heeft GOK, fabrikant van gas onderdelen, vastgesteld dat er bij snelkoppelingen van bepaalde series een lekkage kan ontstaan. Deze snelkoppelingen worden door verschillende fabrikanten van gasuitvoerdozen gebruikt, waaronder Truma. het betreft producten geproduceerd na januari 2016, is uw aansluiting voor 2016 geleverd of gemonteerd dan is deze waarschuwing niet van toepassing voor u.

Het betreft gaskranen van het type SKU 03415 en SKU 03420, met de volgende serienummers:

01.2016 06.2016 10.2016
02.2016 07.2016 11.2016
03.2016 08.2016 12.2016
04.2016 09.2016 01.2017
05.2016    

 

Vaststellen serienummer op kraan:

Om elk risico te vermijden is besloten alle betrokken producten te vervangen. De kans dat de fout optreedt, is zeer klein. Desondanks moeten bezitters van de betreffende aansluitingen de volgende voorzorgsmaatregelen nemen:

  • Zorg ervoor, dat de gasinstallatie meteen buiten gebruik wordt gesteld. Sluit daarvoor de flessen of de gastank of de externe gastoevoer. Als het gas-buitenstopcontact aan een afzonderlijke afsluitkraan (bijv. aan het zogenoemde ventielblok) is aangesloten, is het voldoende om alleen deze afsluitkraan te sluiten.
  • Als er een dekzeil is, moet u zorgen voor een goede ventilatie.
  • Controleer de codering onder aan de gele greepkap (afbeelding 1 onderaan). Daarvoor moet u eventueel de ring draaien om de codering af te kunnen lezen. Let erop dat er tijdens de controle geen ontstekingsbronnen in de buurt zijn.
  • Als uw product een codering heeft van …01-2016… tot …01-2017…, neem dan voor een kosteloze vervanging contact op met uw dealer, een servicepartner van Truma of het Truma servicecentrum. Alleen opgeleid, gekwalificeerd personeel mag het product vervangen. Dit kan in enkele stappen worden gedaan. Gebruik de gasinstallatie niet totdat het product vervangen is! Open de afzonderlijke afsluitkraan (bijvoorbeeld aan het zogenoemde ventielblok) niet opnieuw!

Als u product een andere codering heeft dan in de bovenstaande tabel, kunt u de gasinstallatie zonder bezwaar weer gebruiken. 

Indien het serienummer op uw aansluiting overeenkomt met één van de bovenstaande nummers verzoeken wij u om contact met ons op te nemen, mits de aansluiting door ons geleverd is.

Twijfelt u of uw aansluiting onder deze terugroepactie valt? Stuur dan een duidelijke foto van het nummer op de kraan naar info@raemacaravans.nl of maak een afspraak voor beoordeling op telefoonnummer 0495-725900.